Εφελκυστικές κατασκευές σκηνής

Membrane

Σειρά μοντέλων σκηνής μεμβράνης

 • 260m2
 • individual
 • - c-ssails1728

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  13 m
  Μήκος:21.5 m

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  13 m
  Μήκος:21.5 m

Διαμόρφωση δομής εφελκυστικής μεμβράνης

Διαμόρφωση πλαισίου

Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικό επίστρωσης

Πυράντοχη αρχιτεκτονική σκηνή
Διαφανές PVC ύφασμα
Έγχρωμο PVC ύφασμα
Επιλογή χρώματος σύμφωνα με RAL

Κύρια πλεονεκτήματα του θόλου μεμβράνης

Αντέχει σε φορτία ανέμου και χιονιού

Πρωτόκολλα δοκιμών του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στηρίγματα

Ιταλική τεχνολογία

Γκαλερί σχεδίασης Membrane Sun Sails

Σειρά μοντέλων σκηνής μεμβράνης

 • 16m2
 • 25m2
 • 49m2
 • individual
 • - c-umbrella16

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  4 m
  Μήκος:4 m

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  4 m
  Μήκος:4 m
 • - c-umbrella25

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  5 m
  Μήκος:5 m

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  5 m
  Μήκος:5 m
 • - c-umbrella49

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  7 m
  Μήκος:7 m

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  7 m
  Μήκος:7 m

Διαμόρφωση δομής εφελκυστικής μεμβράνης

Διαμόρφωση πλαισίου

Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικό επίστρωσης

Πυράντοχη αρχιτεκτονική σκηνή
Διαφανές PVC ύφασμα
Έγχρωμο PVC ύφασμα
Επιλογή χρώματος σύμφωνα με RAL

Κύρια πλεονεκτήματα του θόλου μεμβράνης

Αντέχει σε φορτία ανέμου και χιονιού

Πρωτόκολλα δοκιμών του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στηρίγματα

Ιταλική τεχνολογία

Γκαλερί σχεδίασης σκηνής ομπρέλας μεμβράνης

 • 260m2
 • individual
 • - c-ssails1728

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  13 m
  Μήκος:21.5 m

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  13 m
  Μήκος:21.5 m

Διαμόρφωση δομής εφελκυστικής μεμβράνης

Διαμόρφωση πλαισίου

Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικό επίστρωσης

Πυράντοχη αρχιτεκτονική σκηνή
Διαφανές PVC ύφασμα
Έγχρωμο PVC ύφασμα
Επιλογή χρώματος σύμφωνα με RAL

Κύρια πλεονεκτήματα του θόλου μεμβράνης

Αντέχει σε φορτία ανέμου και χιονιού

Πρωτόκολλα δοκιμών του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στηρίγματα

Ιταλική τεχνολογία

Γκαλερί σχεδίασης Membrane Sun Sails

 • 192m2
 • 432m2
 • individual
 • - c-sydney192

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  12 m
  Μήκος:16 m

  Χωρητικότητα


  Συμπόσιο:
  90 pers.
  Μπουφές:120 pers.
 • - c-sydney432

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  18 m
  Μήκος:24 m

  Χωρητικότητα


  Συμπόσιο:
  200 pers.
  Μπουφές:250 pers.

Διαμόρφωση δομής εφελκυστικής μεμβράνης

Διαμόρφωση πλαισίου

Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικό επίστρωσης

Πυράντοχη αρχιτεκτονική σκηνή
Διαφανές PVC ύφασμα
Έγχρωμο PVC ύφασμα
Επιλογή χρώματος σύμφωνα με RAL

Κύρια πλεονεκτήματα του θόλου μεμβράνης

Αντέχει σε φορτία ανέμου και χιονιού

Πρωτόκολλα δοκιμών του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στηρίγματα

Ιταλική τεχνολογία

Γκαλερί σχεδίασης Membrane Sydney

 • 384m2
 • 864m2
 • individual
 • - c-double384

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  12 m
  Μήκος:32 m

  Χωρητικότητα


  Συμπόσιο:
  170 pers.
  Μπουφές:280 pers.
 • - c-double864

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  18 m
  Μήκος:48 m

  Χωρητικότητα


  Συμπόσιο:
  400 pers.
  Μπουφές:700 pers.

Διαμόρφωση δομής εφελκυστικής μεμβράνης

Διαμόρφωση πλαισίου

Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικό επίστρωσης

Πυράντοχη αρχιτεκτονική σκηνή
Διαφανές PVC ύφασμα
Έγχρωμο PVC ύφασμα
Επιλογή χρώματος σύμφωνα με RAL

Κύρια πλεονεκτήματα του θόλου μεμβράνης

Αντέχει σε φορτία ανέμου και χιονιού

Πρωτόκολλα δοκιμών του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στηρίγματα

Ιταλική τεχνολογία

Σχεδιαστική γκαλερί Membrane Double

 • 768m2
 • 1728m2
 • individual
 • - c-flower768

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  32 m
  Μήκος:32 m

  Χωρητικότητα


  Συμπόσιο:
  350 pers.
  Μπουφές:650 pers.

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  32 m
  Μήκος:32 m

  Χωρητικότητα


  Συμπόσιο:
  350 pers.
  Μπουφές:650 pers.
 • - c-flower1728

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  48 m
  Μήκος:48 m

  Χωρητικότητα


  Συμπόσιο:
  850 pers.
  Μπουφές:1300 pers.

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  48 m
  Μήκος:48 m

  Χωρητικότητα


  Συμπόσιο:
  850 pers.
  Μπουφές:1300 pers.

Διαμόρφωση δομής εφελκυστικής μεμβράνης

Διαμόρφωση πλαισίου

Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικό επίστρωσης

Πυράντοχη αρχιτεκτονική σκηνή
Διαφανές PVC ύφασμα
Έγχρωμο PVC ύφασμα
Επιλογή χρώματος σύμφωνα με RAL

Κύρια πλεονεκτήματα του θόλου μεμβράνης

Αντέχει σε φορτία ανέμου και χιονιού

Πρωτόκολλα δοκιμών του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στηρίγματα

Ιταλική τεχνολογία

Σχεδιαστική γκαλερί Membrane Flower

Σειρά μοντέλων μεμβράνης

 • 260m2
 • individual
 • - c-ssails1728

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  13 m
  Μήκος:21.5 m

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  13 m
  Μήκος:21.5 m

Διαμόρφωση

Διαμόρφωση πλαισίου

Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικό επίστρωσης

Πυράντοχη αρχιτεκτονική σκηνή
Διαφανές PVC ύφασμα
Έγχρωμο PVC ύφασμα
Επιλογή χρώματος σύμφωνα με RAL

Τα κύρια πλεονεκτήματα του μοντέλου

Αντέχει σε φορτία ανέμου και χιονιού

Πρωτόκολλα δοκιμών του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στηρίγματα

Ιταλική τεχνολογία

Σχεδιαστική γκαλερί “Membrane Sun Sails”

Sun Sails
 • 260m2
 • individual
 • - c-ssails1728

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  13 m
  Μήκος:21.5 m

  Παράμετροι ενότητας


  Πλάτος:
  13 m
  Μήκος:21.5 m

Διαμόρφωση

Διαμόρφωση πλαισίου

Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας
Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα

Υλικό επίστρωσης

Πυράντοχη αρχιτεκτονική σκηνή
Διαφανές PVC ύφασμα
Έγχρωμο PVC ύφασμα
Επιλογή χρώματος σύμφωνα με RAL

Τα κύρια πλεονεκτήματα του μοντέλου

Αντέχει σε φορτία ανέμου και χιονιού

Πρωτόκολλα δοκιμών του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα στηρίγματα

Ιταλική τεχνολογία

Σχεδιαστική γκαλερί “Membrane Sun Sails”

Σειρά μοντέλων μεμβράνης
Umbrella
Sun Sails
Sydney
Double
Flower

Λάβετε μια προσφορά
από τη LUXTENT

Πωλείται ελαστική δομή μεμβράνης

Η μονάδα Membrane έχει σχεδιαστεί ξεχωριστά για κάθε πελάτη, γεγονός που καθιστά δυνατή την υλοποίηση ακόμα και των πιο σύνθετων αρχιτεκτονικών έργων. Ο θόλος μεμβράνης υψηλής ποιότητας χωρίς ενδιάμεσα στηρίγματα φαίνεται ελαφρύς και κομψός και είναι εξαιρετικά ισχυρός, αξιόπιστος και ασφαλής. Το ειδικό ύφασμα σκηνής με μεμβράνη είναι άκαυστο και παρέχει μεγάλη προστασία από τον ήλιο. Το ορθάνοιχτο σχήμα του θόλου καθιστά δυνατή τη δημιουργία ευρύχωρων περιπτέρων και στέγαστρων για μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Καινοτόμα σχέδια κουβούκλιο με εφελκυστική μεμβράνη

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις επιλογές του μοντέλου, που διακρίνεται από το σχήμα και την χωρητικότητα:

 • Sydney: Αυτός ο σχεδιασμός θόλου διαθέτει κομψή και μοντέρνα αισθητική, προσφέροντας μια κομψή και λειτουργική λύση για διάφορες εφαρμογές.
 • Double: Ο σχεδιασμός διπλού θόλου παρέχει βελτιωμένη κάλυψη και αυξημένη χωρητικότητα, καθιστώντας το κατάλληλο για μεγαλύτερους χώρους ή συγκεντρώσεις.
 • Flower: Εμπνευσμένο από την ομορφιά της φύσης, το σχέδιο του θόλου λουλουδιών προσθέτει μια πινελιά κομψότητας και οπτικής έλξης σε κάθε περιβάλλον.
 • Umbrella: Ο σχεδιασμός του θόλου της ομπρέλας προσφέρει μια κλασική και διαχρονική εμφάνιση, παρέχοντας σκιά και προστασία με μια κομψή αίσθηση.
 • Sun Sails: Αυτά τα μοναδικά διαμορφωμένα στέγαστρα μοιάζουν με πανιά, παρέχοντας ένα εντυπωσιακό οπτικό στοιχείο ενώ προσφέρουν σκιά και προστασία από τον ήλιο.

Επιπλέον, μπορείτε να παραγγείλετε τέντες εφελκυσμού οποιουδήποτε άλλου σχήματος σύμφωνα με ένα προσαρμοσμένο έργο, να τις εφαρμόσετε στο επιθυμητό χρώμα και βαθμό διαφάνειας, να ονομάσετε μια ξεχωριστή ζώνη ή ολόκληρο τον θόλο – οι δυνατότητες που παρέχει το μοντέλο Membrane είναι σχεδόν απεριόριστες.

Ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Χρησιμοποιείται ως στέγαστρα για καλοκαιρινά καφέ και βεράντες, για κάλυψη πισίνας, διευθέτηση χώρων στάθμευσης και ενοικιαζόμενων κέντρων, στάσεις μεταφοράς και κερκίδες θεατών, πάρτι, διακοπές και άλλες εκδηλώσεις.

Άλλα μοντέλα